رضایی محمد‌جواد

محمد‌جواد رضایی

دانشیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۵ دانشگاه اسکس انگلستان زبان‌شناسی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۳ ۱۳۷۵ دانشگاه تربیت مدرس مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی ۱۳۶۸ ۱۳۷۲ دانشگاه علامه طباطبایی مترجمی زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زبان‌شناسی مقابله‌ای
آزمون سازی زبان
روان‌شناسی زبان
کلیات زبان‌شناسی
آمار در روش تحقیق
خواندن متون مطبوعاتی
مقاله نویسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
یادگیری زبان دوم
روان‌شناسی زبان
آزمون‌سازی زبان

اطلاعات تماس

mrezai [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mrezai
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}