علامی حمید

حمید علامی

دانشیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۶ دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۴ دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۸ دانشگاه شیراز زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول و روش ترجمه (کارشناسی)
ترجمه ساده (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
روش تحقیق (دکتری)
جامعه‌شناسی زبان (کارشناسی ارشد)
تجزیه و تحلیل کلام (کارشناسی ارشد)
تجزیه و تحلیل کلام (دکتری)
نگارش پیشرفته (کارشناسی ارشد)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جامعه‌شناسی زبان
تجزیه و تحلیل کلام
بررسی گونه‌های کلامی و فراکلامی

اطلاعات تماس

hallami [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/allami
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۶۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}