مزدایسنا گلنار

گلنار مزدایسنا

دانشیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ۱۳۵۴ ۱۳۵۹ دانشگاه بمبی هند ادبیات زبان انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
انگلیسی با اهداف ویژه
تهیه و تدوین مطالب درسی
سمینار
نگارش پیشرفته
بیان شفاهی و داستان
فنون یادگیری
گفت و شنود

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
انگلیسی با اهداف ویژه
تهیه و تدوین مطالب درسی
نگارش پیشرفته
مهارت‌های گفتاری

اطلاعات تماس

gmazdayasna [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mazdayasna
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۴۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}