مهدوی‌راد فاطمه

فاطمه مهدوی‌راد

استادیار دانشکده زبان‌های خارجی

بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۹ ۱۳۸۶ دانشگاه تبریز آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۵ ۱۳۷۸ دانشگاه تبریز آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ۱۳۷۰ ۱۳۷۴ دانشگاه تهران زبان انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تجزیه و تحلیل کلام (ارشد)
خواندن و درک مفاهیم (کارشناسی)
نگارش پیشرفته (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی)
بیان شفاهی داستان (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تجزیه و تحلیل کلام
روش تدریس تکلیف- محور
تحلیل انتقادی کلام
آموزش و فراگیری زبان
تهیه و تدوین مطالب درسی

اطلاعات تماس

mahdavirad [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mahdavirad
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}