اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

زندوانیان احمد

احمد زندوانیان

استادیار
بخش علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۴۹
azand۲۰۰۰ [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • علوم تربیتی
 • روانشناسی
 • تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

 • علوم تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • تربیت بدنی

دکترا

 • علوم تربیتی
 • تربیت بدنی

بخش‌های آموزشی

علوم تربیتی

مدیر بخش
علوم تربیتی

مهدی رحیمی

استادیار بخش علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۱
mehdirahimi [at] yazd.ac.ir

تربیت بدنی

مدیر بخش
تربیت بدنی

فرحناز آیتی‌زاده تفتی

استادیار بخش تربیت بدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۸۶
fayati [at] yazd.ac.ir

روانشناسی

مدیر بخش
روانشناسی

سمانه اسعدی

استادیار بخش روانشناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۹۴
s.asadi [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • بخشایش علیرضا

  علیرضا بخشایش

  دانشیار
  بخش روانشناسی
  abakhshayesh [at] yazd.ac.ir
 • آیتی‌زاده تفتی فرحناز

  فرحناز آیتی‌زاده تفتی

  استادیار
  بخش تربیت بدنی
  fayati [at] yazd.ac.ir
 • اسعدی سمانه

  سمانه اسعدی

  استادیار
  بخش روانشناسی
  s.asadi [at] yazd.ac.ir
 • اکبرزاده حسین

  حسین اکبرزاده

  استادیار
  بخش تربیت بدنی
  akbarzadeh [at] yazd.ac.ir
 • برزگر بفروئی کاظم

  کاظم برزگر بفروئی

  استادیار
  بخش علوم تربیتی
  k.barzegar [at] yazd.ac.ir
 • خاوری لیلی

  لیلی خاوری

  استادیار
  بخش تربیت بدنی
  lkhavari [at] yazd.ac.ir
 • فهیمه دهقانی

  استادیار
  بخش روانشناسی
  f.dehghani [at] yazd.ac.ir
 • رحیمی مهدی

  مهدی رحیمی

  استادیار
  بخش علوم تربیتی
  mehdirahimi [at] yazd.ac.ir
 • زارعی محمود‌آبادی حسن

  حسن زارعی محمود‌آبادی

  استادیار
  بخش روانشناسی
  h.zareei [at] yazd.ac.ir
 • زندوانیان احمد

  احمد زندوانیان

  استادیار
  بخش علوم تربیتی
  azand۲۰۰۰ [at] yazd.ac.ir
 • صادقیان شاهی محمد‌رضا

  محمد‌رضا صادقیان شاهی

  استادیار
  بخش تربیت بدنی
  rsadeghian [at] yazd.ac.ir
 • صالح‌زاده ابرقویی مریم

  مریم صالح‌زاده ابرقویی

  استادیار
  بخش روانشناسی
  m.salehzadeh [at] yazd.ac.ir
 • عباسی حمید

  حمید عباسی

  استادیار
  بخش تربیت بدنی
  habbassi [at] yazd.ac.ir
 • فلاح یخدانی حمید‌رضا

  حمید‌رضا فلاح یخدانی

  استادیار
  بخش تربیت بدنی
  hfallah [at] yazd.ac.ir
 • کیان مریم

  مریم کیان

  استادیار
  بخش علوم تربیتی
  kian۲۰۱۱ [at] yazd.ac.ir
 • نادری نوبندگانی زهرا

  زهرا نادری نوبندگانی

  استادیار
  بخش روانشناسی
  zahra.naderi [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}