کارگاه آموزشی قوانین راهنمایی و رانندگی در دانشگاه یزد برگزار شد
روانشناسی از منظر روانپزشکی در دانشگاه یزد بررسی شد
اکران و نقد روانشناختی فیلم
بازدید علمی دانشجویان روانشناسی از مرکز نیکوکاری حضرت فاطمه الزهرا(س) و آموزشگاه باغچه بان یزد
زبانشناسی شناختی و مهارتهای یادگیری زبان دوم
اكران و تحليل روان شناختی فیلم زيرسقف دودی در دانشگاه یزد
کارگاه تفسیر نقاشی کودک در دانشگاه یزد برگزار شد
نشست
اولین دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه یزد از پایان نامه خود دفاع کرد
روابط فرازناشویی، پیامدها و آسیب ها
نشست تخصصی
نشست علمی
دانشجویان دانشگاه یزد از مرکز تخصصی اوتیسم بازدید کردند
دومین نشست علمی-پژوهشی روانشناسی اعتیاد برگزار شد
سمینار علمی با عنوان از دلبستگی تا تنظیم هیجان در دانشگاه یزد
تحلیل روانشناختی فیلم فروشنده در دانشگاه یزد
گردهمایی استادان و دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه یزد
گزارشی از فعالیت‌های اخیر انجمن علمی روانشناسی و علوم تربیتی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}