برزگر بفروئی کاظم

کاظم برزگر بفروئی

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ دانشگاه علامه طباطبایی روان‌شناسی تربیتی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ دانشگاه علامه طباطبایی روان‌شناسی تربیتی
کارشناسی ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ دانشگاه آزاد یزد آموزش ابتدایی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روان‌شناسی تربیتی
روان‌شناسی کودکان استثنایی
روان‌شناسی اجتماعی
روان‌شناسی یادگیری
مسائل نوجوانان و جوانان
روش تحقیق
انگیزش و هیجان

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
روان‌شناسی

اطلاعات تماس

k.barzegar [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/barzegar
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}