صالح‌زاده ابرقویی مریم

مریم صالح‌زاده ابرقویی

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بخش روانشناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ دانشگاه اصفهان روان‌شناسی عمومی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۵ ۱۳۸۷ دانشگاه اصفهان روان‌شناسی بالینی
کارشناسی ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ دانشگاه شهید چمران اهواز روان‌شناسی بالینی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵۱۳۹۷دانشگاه یزدرئیس بخش روانشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های شخصیت
ارزشیابی شخصیت
روان‌شناسی کودکان استثنایی
روان‌شناسی تجربی
روان‌شناسی کودکی و نوجوانی
مبانی روان‌شناسی
اعتیاد
سمینار کارشناسی ارشد
پژوهش‌های انفرادی دوره کارشناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارزیابی اثربخشی روان‌درمانی‌ها
اختلالات رفتاری و هیجانی نوجوانان
روان‌شناسی سلامت و اختلالات روانی همایند با بیماری‌های طبی
روان‌شناسی مثبت
روان‌شناسی اسلامی

اطلاعات تماس

m.salehzadeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/salehzadeh
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}