کیان مریم

مریم کیان

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۶ ۱۳۹۰ دانشگاه خوارزمی علوم تربیتی (گرایش برنامه‌ریزی درسی)
کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ دانشگاه اراک علوم تربیتی
کارشناسی ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ دانشگاه خوراسگان اصفهان زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای سیاست‌گذاری آموزش‌های آزاد و مجازی
۱۳۹۳تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های استان یزد (کارگروه پیام‌نور)
۱۳۸۹۱۳۹۰دانشگاه گوتنبرگ سوئدپژوهشگر مدعو

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های برنامه‌ریزی درسی
برنامه‌ریزی درسی دوره‌های تحصیلی
طراحی برنامه درسی
تکنولوژی آموزشی
زبان تخصصی در علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی
پایان‌نامه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
فرهنگ و برنامه درسی
طراحی برنامه درسی
دانشگاه مجازی
مدرسه هوشمند
روش‌های پژوهش کمی و کیفی در برنامه‌ریزی درسی

اطلاعات تماس

kian۲۰۱۱ [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/kian
https://pws.yazd.ac.ir/kian ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}