صادقیان شاهی محمد‌رضا

محمد‌رضا صادقیان شاهی

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بخش تربیت بدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۸ دانشگاه کالگری کانادا فیزیولوژی ورزش
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۳ دانشگاه تربیت مدرس فیزیولوژی ورزش
کارشناسی ۱۳۶۷ ۱۳۷۱ دانشگاه تهران تربیت بدنی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمعاون دانشجویی
۱۳۹۵۱۳۹۶دانشگاه یزدرئیس پردیس علوم انسانی و اجتماعی
۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه یزدمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۳۷۵۱۳۸۰دانشگاه یزدرییس اداره تربیت بدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیولوژی ورزش ۱، ۲
تغذیه ورزشی
فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی ورزش کودکان

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
خستگی عضلانی
تاثیر فعالیت‌های جسمانی بر روی بیماری‌های مزمن
تغییرات نیروی عضلانی

اطلاعات تماس

rsadeghian [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/rsadeghian
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۱۶
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۰۹

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}