معرفی بخش تعاون و رفاه اجتماعی

معرفی گروه تعاون و رفاه اجتماعی

فراهم ساختن بستر مناسب در تأمین رفاه اجتماعی از مهم‌ترین برنامه‌ها در جوامع معاصر است. در این راستا توجه به ساز و کارهای ارتقای رفاه اجتماعی و توجه به بخش‌های مختلف مولد جامعه مورد توجه قرار گرفته و نیاز است افراد متخصص در این زمینه آموزش ببینند. گروه تعاون و رفاه اجتماعی با این هدف در سال ۱۳۷۵ اولین بار به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی تعاون و رفاه اجتماعی اقدام نمود. در سال ۸۸ دوره کارشناسی پژوهشگری اجتماعی نیز در کنار این رشته قرار گرفت. در سال ۱۳۹۲ برای اولین دوره کارشناسی ارشد پژوهشگری ایجاد شد. رشته پژوهشگری اجتماعی به دنبال ساختن محققینی است که بتوانند با مطالعات دقیق نظری و عملی، سطح آگاهی‌های اجتماعی را بالا برده و همچنین پاسخگوی نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی و خدماتی باشد. نتایج این تحقیقات به ما می‌گوید که چگونه می‌توان مسائل اجتماعی را شناخت و حل کرد و از این طریق به آرامش و رفاه رسید. این گروه هم‌اکنون با ۳ عضو هیئت علمی و ۳ رشته گرایش در حال فعالیت است.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}