معرفی بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

معرفی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پیشرفت‌های سریع علمی و افزایش میزان انتشارات چاپی و الکترونیکی فرایند دستیابی به اطلاعات را پیچیده و مشکل کرده است. ضرورت برخورد علمی و فنی مناسب با رشد روز‌افزون انتشارات برای ذخیره و بازیابی اطلاعات به منظور تسریع و افزایش دسترس‌پذیری آن برای همه کاربران در سطوح مختلف جامعه اهمیت رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی را افزون کرده است. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقطع کاردانی آغاز کرده است و از سال ۱۳۷۶ به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی اقدام نموده است و هم‌اکنون با جذب دانشجو در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مقطع کارشناسی و رشته علم‌سنجی در مقطع کارشناسی ‌ارشد به فعالیت‌های علمی و آموزشی خود ادامه می‌دهد.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}