اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

افشانی سید علیرضا

سید علیرضا افشانی

دانشیار
بخش تعاون و رفاه اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۱
afshanialireza [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • تعاون و رفاه اجتماعی
 • جامعه‌شناسی
 • مردم‌شناسی
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی

کارشناسی ارشد

 • تعاون و رفاه اجتماعی
 • جامعه‌شناسی
 • مردم‌شناسی
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دکترا

 • تعاون و رفاه اجتماعی
 • جامعه‌شناسی
 • مردم‌شناسی
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی

بخش‌های آموزشی

تعاون و رفاه اجتماعی

مدیر بخش
تعاون و رفاه اجتماعی

علی روحانی

استادیار بخش تعاون و رفاه اجتماعی
-
aliruhani [at] yazd.ac.ir

جامعه‌شناسی

مدیر بخش
جامعه‌شناسی

احمد کلاته ساداتی

استادیار بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۴۱
sadati [at] yazd.ac.ir

مردم‌شناسی

مدیر بخش
مردم‌شناسی

ملیحه علی مندگاری

استادیار بخش مردم‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۱۰
m.alimondegari [at] yazd.ac.ir

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مدیر بخش
علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فاطمه مکی‌زاده

استادیار بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۳
makkizadeh [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • افراسیابی حسین

  حسین افراسیابی

  دانشیار
  بخش جامعه‌شناسی
  hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
 • افشانی سید علیرضا

  سید علیرضا افشانی

  دانشیار
  بخش تعاون و رفاه اجتماعی
  afshanialireza [at] yazd.ac.ir
 • پارسامهر مهربان

  مهربان پارسامهر

  دانشیار
  بخش تعاون و رفاه اجتماعی
  parsamehr [at] yazd.ac.ir
 • توکلی‌زاده راوری محمد

  محمد توکلی‌زاده راوری

  دانشیار
  بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
  tavakoli [at] yazd.ac.ir
 • حاجی‌زاده میمندی مسعود

  مسعود حاجی‌زاده میمندی

  دانشیار
  بخش جامعه‌شناسی
  mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir
 • حاضری افسانه

  افسانه حاضری

  دانشیار
  بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
  hazeria [at] yazd.ac.ir
 • زارع شاه‌آبادی اکبر

  اکبر زارع شاه‌آبادی

  دانشیار
  بخش جامعه‌شناسی
  a_zare [at] yazd.ac.ir
 • سعیدی مدنی سید محسن

  سید محسن سعیدی مدنی

  دانشیار
  بخش مردم‌شناسی
  m.saeidi [at] yazd.ac.ir
 • عسکری ندوشن عباس

  عباس عسکری ندوشن

  دانشیار
  بخش مردم‌شناسی
  aaskarin [at] yazd.ac.ir
 • مکی‌زاده فاطمه

  فاطمه مکی‌زاده

  دانشیار
  بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
  makkizadeh [at] yazd.ac.ir
 • ترکاشوند محمد

  محمد ترکاشوند

  استادیار
  بخش مردم‌شناسی
  m.torkashvand [at] yazd.ac.ir
 • جوادیان سید رضا

  سید رضا جوادیان

  استادیار
  بخش جامعه‌شناسی
  javadian [at] yazd.ac.ir
 • روحانی علی

  علی روحانی

  استادیار
  بخش تعاون و رفاه اجتماعی
  aliruhani [at] yazd.ac.ir
 • زال‌زاده ابراهیم

  ابراهیم زال‌زاده

  استادیار
  بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
  ezal [at] yazd.ac.ir
 • علی‌نژاد منوچهر

  منوچهر علی‌نژاد

  استادیار
  بخش تعاون و رفاه اجتماعی
  m.alinejad [at] yazd.ac.ir
 • علی مندگاری ملیحه

  ملیحه علی مندگاری

  استادیار
  بخش مردم‌شناسی
  m.alimondegari [at] yazd.ac.ir
 • فرهمند مهناز

  مهناز فرهمند

  استادیار
  بخش جامعه‌شناسی
  farahmandm [at] yazd.ac.ir
 • کلاته ساداتی احمد

  احمد کلاته ساداتی

  استادیار
  بخش جامعه‌شناسی
  asadati [at] yazd.ac.ir
 • مبارکی محمد

  محمد مبارکی

  استادیار
  بخش تعاون و رفاه اجتماعی
  mobaraki_md [at] yazd.ac.ir
 • مرشدی ابوالفضل

  ابوالفضل مرشدی

  استادیار
  بخش جامعه‌شناسی
  a.morshedi [at] yazd.ac.ir
 • موسوی سید محسن

  سید محسن موسوی

  استادیار
  بخش تعاون و رفاه اجتماعی
  m.mousavi [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی سید حسین

  سید حسین میرجلیلی

  مربی
  بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
  mirjalilih [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}