کارگاه فناوری اطلاعات علوم اجتماعی -
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
- -
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
بخش جامعه‌شناسی
کارگاه فناوری اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی -
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
- -
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
کارگاه مواد چاپی -
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
- -
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}