جوادیان سید رضا

سید رضا جوادیان

استادیار دانشکده علوم اجتماعی

بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۲ علوم بهزیستی و توانبخشی مددکاری اجتماعی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۸ ۱۳۸۱ علوم بهزیستی و توانبخشی مددکاری اجتماعی
کارشناسی ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ علوم بهزیستی و توانبخشی مددکاری اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳۱۳۹۶دانشگاه یزدمدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی
۱۳۸۷۱۳۹۰مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی اصفهانمدیر گروه
۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرمعاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی
۱۳۷۷۱۳۷۹سازمان بهزیستی استان اصفهانسرپرست اداره بهزیستی شهرستان کوهپایه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
توانبخشی گروه‌های خاص مشاوره توانبخشی (کارشناسی ارشد)
جمعیت‌شناسی سالخوردگی (کارشناسی ارشد)
سرپرستی در مددکاری اجتماعی (کارشناسی ارشد)
نظریه‌های مددکاری اجتماعی (کارشناسی ارشد)
مددکاری فردی، گروهی و جامعه‌ای
کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی
سیاست‌های رفاهی و تامین اجتماعی
مدیریت موسسات رفاهی
خانواده و خویشاوندی
اصول تعاونی‌ها و سیر تحول
مبانی تعاون
روش تحقیق عملی
مبانی مددکاری اجتماعی
سیر تحول تعاونی در ایران و جهان

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آسیب‌شناسی اجتماعی
مددکاری اجتماعی
مسائل و موضوعات خانواده و سالمندی
ناتوانی و معلولیت توانمندسازی افراد، گروه‌ها و جوامع
رفتارهای اجتماعی مطلوب
نوع‌دوستی

اطلاعات تماس

javadian [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/javadian
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۰۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۵۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}