رئیس دانشکده علوم اجتماعی
افشانی سید علیرضا
سید علیرضا افشانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
afshanialireza [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/afshani
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۳۰۲ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
عسکری ندوشن عباس
عباس عسکری ندوشن دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aaskarin [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/askari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش مردم‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
رئیس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
مکی‌زاده فاطمه
فاطمه مکی‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
makkizadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/makkizadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
رئیس بخش تعاون و رفاه اجتماعی
روحانی علی
علی روحانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aliruhani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ruhani
ساختمان نبوت، اتاق ۲۳۰ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
- -
رئیس بخش مردم‌شناسی
علی مندگاری ملیحه
ملیحه علی مندگاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.alimondegari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/alimondegari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش مردم‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
رئیس بخش جامعه شناسی
کلاته ساداتی احمد
احمد کلاته ساداتی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
asadati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sadati
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۴۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}