کلاته ساداتی احمد

احمد کلاته ساداتی

استادیار دانشکده علوم اجتماعی

بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۳ دانشگاه شیراز جامعه شناسی (گرایش تغییرات اجتماعی)
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ دانشگاه شیراز جامعه شناسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش جامعه شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه های جامعه شناسی کلاسیک
جامعه شناسی انقلاب
تاریخ اجتماعی ایران
جامعه شناسی پزشکی
اصول تغییر رفتار
مبانی روان شناسی
روش های تحقیق کیفی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جامعه شناسی تاریخی
فلسفه و روش شناسی علم
اندیشه و تفکر اسلامی
جامعه شناسی سلامت و بیماری
جامعه شناسی قتل
جامعه شناسی مسائل جنسی
سیاستگذاری سلامت

اطلاعات تماس

asadati [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sadati
- ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۴۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}