علی مندگاری ملیحه

ملیحه علی مندگاری

استادیار دانشکده علوم اجتماعی

بخش مردم‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۳ دانشگاه تهران جمعیت‌شناسی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۲ ۱۳۸۴ دانشگاه تهران جمعیت‌شناسی
کارشناسی ۱۳۷۸ ۱۳۸۲ دانشگاه تهران جامعه‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش مردم‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سمینار تحقیقات جمعیت‌شناسی (کارشناسی ارشد)
جمعیت و جنسیت (کارشناسی ارشد)
جمعیت‌شناسی شیعیان جهان (کارشناسی ارشد)
جمعیت‌شناسی ایران (کارشناسی)
کاربرد جمعیت‌شناسی (کارشناسی)
روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی اجتماعی و اقتصادی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پویایی جمعیت
تغییرات خانواده و ازدواج
تحولات باروری
سالمندی جمعیت

اطلاعات تماس

m.alimondegari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/alimondegari
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}