اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

بلانیان محمد‌رضا

محمد‌رضا بلانیان

استادیار
بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۸
balanian [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • نهج‌البلاغه
 • شیعه‌شناسی - جامعه‌شناسی
 • شیعه‌شناسی - کلام
 • تفسیر قرآن مجید
 • معارف قرآن

دکترا

 • تفسیر تطبیقی

بخش‌های آموزشی

معارف اسلامی

مدیر بخش
معارف اسلامی

مرتضی نصر‌اللهی

استادیار بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۸
m.nasr [at] yazd.ac.ir

علوم قرآن و حدیث

مدیر بخش
علوم قرآن و حدیث

محمد‌حسین برومند

دانشیار بخش علوم قرآن و حدیث
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۶۰
m.h.baroomand [at] yazd.ac.ir

فقه و حقوق اسلامی

مدیر بخش
فقه و حقوق اسلامی

علی تولائی

دانشیار بخش فقه و حقوق اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۷
tavallaei [at] yazd.ac.ir

تاریخ

علی یزدانی‌راد

استادیار بخش تاریخ
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۶
yazdani_rad [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • ابویی حسین

  حسین ابویی

  دانشیار
  بخش معارف اسلامی
  habuey [at] yazd.ac.ir
 • برومند محمد‌حسین

  محمد‌حسین برومند

  دانشیار
  بخش علوم قرآن و حدیث
  m.h.baroomand [at] yazd.ac.ir
 • تولائی علی

  علی تولائی

  دانشیار
  بخش فقه و حقوق اسلامی
  tavallaei [at] yazd.ac.ir
 • جودوی امیر

  امیر جودوی

  دانشیار
  بخش علوم قرآن و حدیث
  amirjoudavi [at] yazd.ac.ir
 • دهقان منگابادی بمانعلی

  بمانعلی دهقان منگابادی

  دانشیار
  بخش علوم قرآن و حدیث
  badehghan [at] yazd.ac.ir
 • رحمتی محمد‌رضا

  محمد‌رضا رحمتی

  دانشیار
  بخش تاریخ
  m.rahmati [at] yazd.ac.ir
 • بلانیان محمد‌رضا

  محمد‌رضا بلانیان

  استادیار
  بخش معارف اسلامی
  balanian [at] yazd.ac.ir
 • پور‌روستایی اردکانی جواد

  جواد پور‌روستایی اردکانی

  استادیار
  بخش علوم قرآن و حدیث
  pourroustaee [at] yazd.ac.ir
 • تشکری علی‌اکبر

  علی‌اکبر تشکری

  استادیار
  بخش تاریخ
  atashakori [at] yazd.ac.ir
 • چراغی زهره

  زهره چراغی

  استادیار
  بخش تاریخ
  zohre.cheraghi [at] yazd.ac.ir
 • حقیقت‌پور حسین

  حسین حقیقت‌پور

  استادیار
  بخش فقه و حقوق اسلامی
  haghighatpoor [at] yazd.ac.ir
 • حیدری محمدعلی

  محمدعلی حیدری

  استادیار
  بخش علوم قرآن و حدیث
  heydari [at] yazd.ac.ir
 • دبیری احمد

  احمد دبیری

  استادیار
  بخش معارف اسلامی
  dabiri [at] yazd.ac.ir
 • سعادتمند مهدی

  مهدی سعادتمند

  استادیار
  بخش معارف اسلامی
  saadatmand [at] yazd.ac.ir
 • شایق محمد‌رضا

  محمد‌رضا شایق

  استادیار
  بخش فقه و حقوق اسلامی
  shayegh.mr [at] yazd.ac.ir
 • فهیم‌نیا محمد‌حسین

  محمد‌حسین فهیم‌نیا

  استادیار
  بخش معارف اسلامی
  fahim [at] yazd.ac.ir
 • نصر‌اللهی مرتضی

  مرتضی نصر‌اللهی

  استادیار
  بخش معارف اسلامی
  m.nasr [at] yazd.ac.ir
 • علی یزدانی‌راد

  استادیار
  بخش تاریخ
  yazdani.rad [at] yazd.ac.ir
 • فخر‌آبادی محمد‌جواد

  محمدجواد فخر‌آبادی

  مربی
  بخش معارف اسلامی
  fakhrabadi [at] yazd.ac.ir
 • گل‌محمدی محمد‌تقی

  محمد‌تقی گل‌محمدی

  استادیار
  بخش معارف اسلامی
  golmohammadi [at] yazd.ac.ir
 • موسوی سید احمد

  سید احمد موسوی

  مربی
  بخش معارف اسلامی
  ahmad.mousavi [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی سید کاظم

  سید کاظم میرجلیلی

  مربی
  بخش معارف اسلامی
  kmirjalili [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}