رحیمی حجت‌اله

حجت‌اله رحیمی

استادیار گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۹۰ ۱۳۹۴ دانشگاه تهران جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ ۱۳۹۰ دانشگاه تربیت مدرس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ۱۳۸۲ ۱۳۸۵ دانشگاه تهران جغرافیای انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی جغرافیای شهری
جغرافیای شهری ایران
مدیریت شهری
اقتصاد شهری
تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری
نوسازی و بهسازی شهری
اصول و روش‌های آمایش سرزمین
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه‌ریزی شهری
زبان تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
فضا، قدرت و حکمروایی در نواحی کلان‌شهری
نظریه برنامه‌ریزی فضایی
فلسفه و روش‌شناسی جغرافیا
فضاهای عمومی و امنیت اجتماعی

اطلاعات تماس

rahimi.h [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/rahimi.h
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۷۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}