علومی فرانک
فرانک علومی کارشناس گروه جغرافیا
f.oloumi [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا -
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۵۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}