معرفی بخش علوم کامپیوتر

معرفی گروه علوم کامپیوتر

گروه علوم کامپیوتر در سال ۱۳۸۰ در دانشکده ریاضی دانشگاه یزد تأسیس شد و از این سال اقدام به پذیرش دانشجو در رشته‌ی کارشناسی گردید. با توجه به وجود دوره‌ی ریاضی (کاربرد در کامپیوتر) در دانشگاه یزد در سال‌های قبل، این دانشگاه یکی از اولین دانشگاه‌های کشور در ایجاد این گروه بوده است. به ‌دنبال آن دوره‌ی کارشناسی‌ ارشد علوم کامپیوتر در سال ۱۳۸۶، دوره‌ی دکتری علوم کامپیوتر در سال ۱۳۹۱ دایر گردید.
در حال حاضر گروه علوم کامپیوتر متشکل از ۴ عضو هیئت ‌علمی تمام‌وقت و تعدادی استاد مدعو است.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}