معرفی بخش آمار

معرفی گروه آمار

گروه آمار دانشگاه یزد در سال ۱۳۸۳ تأسیس شد و در همان سال اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود. این گروه به ‌دنبال گسترش ابعاد کاربردهای علم آمار و با نیازسنجی جامعه در سال ۱۳۸۶ دوره‌ی کارشناسی‌ ارشد آمار ریاضی را دایر نمود.
اکنون گروه آمار متشکل از ۵ عضو هیئت‌ علمی تمام‌وقت و ۶ استاد مدعو است.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}