اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

ذاکرزاده فروشانی حجت‌الله

حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی

دانشیار
بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۶
hzaker [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • ریاضیات و کاربردها
 • علوم کامپیوتر
 • آمار و کاربردها

کارشناسی ارشد

 • ریاضی- ریاضی مالی
 • ریاضی کاربردی
 • ریاضی کاربردی- کنترل و بهینه‌سازی
 • علوم کامپیوتر
 • علوم کامپیوتر- محاسبات علمی
 • آمار ریاضی
 • ریاضی محض- جبر
 • ریاضی محض- هندسه، توپولوژی
 • ریاضی محض آنالیز

دکترا

 • ریاضی کاربردی
 • ریاضی کاربردی- کنترل و بهینه‌سازی
 • ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
 • ریاضی کاربردی- آنالیزعددی
 • علوم کامپیوتر
 • آمار
 • ریاضی محض
 • ریاضی محض- توپولوژی
 • ریاضی محض- جبر
 • ریاضی محض- هندسه، توپولوژی
 • ریاضی محض آنالیز

بخش‌های آموزشی

آمار

مدیر بخش
آمار

علی‌اکبر جعفری

دانشیار بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۹
aajafari [at] yazd.ac.ir

علوم کامپیوتر

مدیر بخش
علوم کامپیوتر

محمد‌رضا هوشمند اصل

دانشیار بخش علوم کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۰
hooshmandasl [at] yazd.ac.ir

ریاضی محض

مدیر بخش
ریاضی محض

مهدی فاتحی‌نیا

استادیار بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۶
fatehiniam [at] yazd.ac.ir

ریاضی کاربردی

مدیر بخش
ریاضی کاربردی

حمید‌رضا نواب‌پور

استادیار بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۸
hnavabpour [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • ایرانمنش محمد‌علی

  محمد‌علی ایرانمنش

  استاد
  بخش ریاضی محض
  iranmanesh [at] yazd.ac.ir
 • برید لقمانی قاسم

  قاسم برید لقمانی

  استاد
  بخش ریاضی کاربردی
  loghmani [at] yazd.ac.ir
 • دواز بیژن

  بیژن دواز

  استاد
  بخش ریاضی محض
  davvaz [at] yazd.ac.ir
 • مدرس مصدق سید محمد‌صادق

  سید محمد‌صادق مدرس مصدق

  استاد
  بخش ریاضی محض
  smodarres [at] yazd.ac.ir
 • انوریه سید محمد

  سید محمد انوریه

  دانشیار
  بخش ریاضی محض
  anvariyeh [at] yazd.ac.ir
 • جعفری علی‌اکبر

  علی‌اکبر جعفری

  دانشیار
  بخش آمار
  aajafari [at] yazd.ac.ir
 • دلاور خلفی علی

  علی دلاور خلفی

  دانشیار
  بخش ریاضی کاربردی
  delavarkh [at] yazd.ac.ir
 • ذاکرزاده فروشانی حجت‌الله

  حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی

  دانشیار
  بخش آمار
  hzaker [at] yazd.ac.ir
 • علیخانی سعید

  سعید علیخانی

  استاد
  بخش ریاضی محض
  alikhani [at] yazd.ac.ir
 • مشتاقیون سید محمد

  سید محمد مشتاقیون

  دانشیار
  بخش ریاضی محض
  moshtagh [at] yazd.ac.ir
 • مظاهری تهرانی حمید

  حمید مظاهری تهرانی

  دانشیار
  بخش ریاضی محض
  hmazaheri [at] yazd.ac.ir
 • هوشمند اصل محمد‌رضا

  محمد‌رضا هوشمند اصل

  دانشیار
  بخش علوم کامپیوتر
  hooshmandasl [at] yazd.ac.ir
 • احمدی زند محمد‌رضا

  محمد‌رضا احمدی زند

  استادیار
  بخش ریاضی محض
  mahmadi [at] yazd.ac.ir
 • اکرمی ابرقویی محمد‌حسین

  محمد‌حسین اکرمی ابرقویی

  استادیار
  بخش ریاضی کاربردی
  akrami [at] yazd.ac.ir
 • بیدآبادی نرگس

  نرگس بیدآبادی

  استادیار
  بخش ریاضی کاربردی
  n_bidabadi [at] yazd.ac.ir
 • جوانشیری حسین

  حسین جوانشیری

  استادیار
  بخش ریاضی محض
  h.javanshiri [at] yazd.ac.ir
 • حیدری محمد

  محمد حیدری

  استادیار
  بخش ریاضی کاربردی
  m.heydari [at] yazd.ac.ir
 • خورشیدی حسین

  حسین خورشیدی

  استادیار
  بخش ریاضی محض
  khorshidi [at] yazd.ac.ir
 • زمانی محمدصادق

  محمدصادق زمانی

  استادیار
  بخش آمار
  zamani [at] yazd.ac.ir
 • شاهزاده فاضلی سید ابوالفضل

  سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی

  استادیار
  بخش علوم کامپیوتر
  fazeli [at] yazd.ac.ir
 • عباسی هرفته الهام

  الهام عباسی هرفته

  استادیار
  بخش علوم کامپیوتر
  e.abbasi [at] yazd.ac.ir
 • فاتحی‌نیا مهدی

  مهدی فاتحی‌نیا

  استادیار
  بخش ریاضی محض
  fatehiniam [at] yazd.ac.ir
 • فرشی محمد

  محمد فرشی

  استادیار
  بخش علوم کامپیوتر
  mfarshi [at] yazd.ac.ir
 • قدیری هراتی منصور

  منصور قدیری هراتی

  استادیار
  بخش ریاضی محض
  mghadiri [at] yazd.ac.ir
 • محسنی‌الحسینی سید علی‌محمد

  سید علی‌محمد محسنی‌الحسینی

  استادیار
  بخش ریاضی محض
  mohsenhosseini [at] yazd.ac.ir
 • میرحسینی سید محسن

  سید محسن میرحسینی

  استادیار
  بخش آمار
  mmirhoseini [at] yazd.ac.ir
 • نواب‌پور حمید‌رضا

  حمید‌رضا نواب‌پور

  استادیار
  بخش ریاضی کاربردی
  hnavabpour [at] yazd.ac.ir
 • هاشمی‌نژاد مهدیه

  مهدیه هاشمی‌نژاد

  استادیار
  بخش علوم کامپیوتر
  hasheminezhad [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}