معرفی دانشکده علوم ریاضی

معرفی دانشکده ریاضی

سابقه فعالیت دانشکده ریاضی علی‌رغم تاسیس دانشگاه یزد در سال ۱۳۶۷ به سال ۱۳۵۶ در دانش‌سرای عالی یزد باز می‌گردد که در سال ۱۳۷۱ در دانشگاه یزد ادغام شد. لازم به ذکر است که از سال ۱۳۸۹ دانشکده ریاضی در مقطع کارشناسی در گرایش‌های ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر با کهادهای جدول زیر دانشجو می‌پذیرد و دانشجویان موظفند از ترم پنجم کهاد خود را مشخص نمایند.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}