فاتحی‌نیا مهدی

مهدی فاتحی‌نیا

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۸۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان هندسه
کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ریاضی محض هندسه
کارشناسی ۱۳۷۸ ۱۳۸۲ دانشگاه سیستان و بلوچستان ریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی سیستم‌های دینامیکی
مبانی هندسه
هندسه فرکتال
هندسه منیفلد

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سیستم‌های دینامیکی
نظریه آشوب
نظریه ارگودیک

اطلاعات تماس

fatehiniam [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/fatehinia
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی،‌ اتاق ۳۰۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}