مشتاقیون سید محمد

سید محمد مشتاقیون

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۴ ۱۳۸۰ دانشگاه شیراز ریاضی محض
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ دانشگاه تهران ریاضی محض
کارشناسی ۱۳۶۸ ۱۳۷۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان ریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی در دنباله‌ها سری‌ها و جمع‌پذیری
مباحثی در آنالیز تابعی
مباحثی در نظریه عملگرها
آنالیز حقیقی
آنالیز تابعی
نظریه عملگرها
آنالیز ریاضی ۱ و ۲
مبانی آنالیز ریاضی
مبانی علوم ریاضی
توپولوژی عمومی
توابع مختلط
ریاضی عمومی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آنالیز تابعی
نظریه عملگرها
هندسه فضاهای باناخ
نظریه نقطه ثابت

اطلاعات تماس

moshtagh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/moshtagh
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}