نواب‌پور حمید‌رضا

حمید‌رضا نواب‌پور

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ دانشگاه یزد ریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان ریاضی محض
کارشناسی ۱۳۵۶ ۱۳۶۴ دانشگاه یزد (دانشگاه تربیت معلم یزد) ریاضی دبیری

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های عددی در جبر خطی
حل عددی معادلات انتگرال
نظریه مقدماتی اعداد
هندسه دیفرانسیل
هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آنالیز عددی
معادلات انتگرال
نظریه اعداد
هندسه

اطلاعات تماس

hnavabpour [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/navabpour
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}