عباسی‌زاده ملیحه
ملیحه عباسی‌زاده کارشناس
m.abbasizade [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم،‌ دانشکده علوم ریاضی -
( 035 )   ۳۱۲۳۳۸۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
علی کریمی متصدي خدمات عمومي
a.karimi [at] staff.yazd.ac.ir -
- -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۳
-

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}