• دفاعیه
  • سمینار
  • پروپوزال

جذب آب سرامیک ها

دوره تحصیلی: کارشناسی ارشد
ارائه‌دهنده: الهام رزاقی
استاد راهنما: دکتر محسن خواجه امینیان
زمان: 24 آذر 1394
ساعت 13:30
مکان: سالن 228- دانشکده فیزیک

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}