معرفی گروه زمین‌شناسی

معرفی گروه زمین‌شناسی

گروه زمین‌شناسی دانشگاه یزد در سال ۱۳۸۳ راه‌اندازی و در ابتدا با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی شروع به کار نموده در سال ۱۳۸۸ اولین دوره‌ی کارشناسی زمین‌شناسی کاربردی و در سال ۱۳۹۰ با انحلال این گرایش از طرف وزارت علوم، این گروه نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی زمین‌شناسی محض اقدام نمود و در حال حاضر جمعاً ۱۴۶ نفر دانشجو مقطع کارشناسی و ۳۸ نفر در مقطع کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی دارد. از نظر عضو هیئت علمی این گروه در حال حاضر ۴ نفر عضو هیئت علمی ثابت دارد البته با توجه به حضور اساتید مجرب در دانشکده معدن گروه زمین‌شناسی از همکاری اساتید و همچنین آزمایشگاه‌های آن دانشکده استفاده می‌نماید. امید است در آینده با مساعدت و بذل توجه مسئولین این گروه با تجهیز آزمایشگاه‌ها و جذب اعضای هیئت علمی جدید در گرایش‌های مختلف گسترش و تقویت گردد.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}