خدامی مهناز

مهناز خدامی

استادیار گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۸ دانشگاه اصفهان زمین‌شناسی پترولوژی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۴ ۱۳۷۷ دانشگاه اصفهان زمین‌شناسی پترولوژی
کارشناسی ۱۳۶۹ ۱۳۷۳ دانشگاه اصفهان زمین‌شناسی- محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بلور‌شناسی هندسی
بلورشناسی نوری
کانی‌شناسی
سنگ‌شناسی آذرین
ژئوشیمی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پترولوژی
ژئوشیمی
سنگ‌شناسی آذرین و دگرگونی
کانی‌شناسی

اطلاعات تماس

khodami_m [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/khodami
- ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۶۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}