معرفی دانشکده ریاضی

 

سابقه فعالیت دانشکده ریاضی علی‌رغم تاسیس دانشگاه یزد در سال 1367 به سال 1356 در دانش‌سرای عالی یزد باز می‌گردد که در سال 1371 در دانشگاه یزد ادغام شد. لازم به ذکر است که از سال 1389 دانشکده ریاضی در مقطع کارشناسی در گرایش‌های ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر با کهادهای جدول زیر دانشجو می‌پذیرد و دانشجویان موظفند از ترم پنجم کهاد خود را مشخص نمایند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده: 

گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
آمار -  2 5 - 7
علوم کامپیوتر - 1 3 - 4
ریاضی کاربردی 3 1 3 - 7
ریاضی محض 1 4 8 - 13
جمع 4 8 19

-

31

 

رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان:

گروه گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
آمار و کاربردها  آمار    163 - - 163


علوم کامپیوتر - -
ریاضی  - -
علوم کامپیوتر  علوم کامپیوتر   233 - - 233
رمز نگاری - -
ریاضیات و کاربردها  رمز نگاری    305 - - 305
ریاضی - -
نانومحاسبات - -
هندسه کامپیوتری - -
آمار آمار ریاضی - 42 8 50
علوم کامپیوتر محاسبات علمی - 48 3 51
ریاضی کاربردی    آنالیز عددی - 40 5 45
کنترل - 7 1 8
نظریه معادلات - 7 2 9
ریاضیات مالی - 30 - 30
ریاضی محض  آنالیز - 29 8 37
ترکیبات - 50 2 52
جبر - 40 14 54
هندسه - 30 2 32
توپولوژی - 4 2 6
جمع  701 282  47  1075