اخبار پردیس[ بایگانی ]

رئیس پردیس

دهقان منگابادی بمانعلی

بمانعلی دهقان منگابادی

دانشیار
بخش علوم قرآن و حدیث
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۱
badehghan [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

  • کامپیوتر
  • روانشناسی
  • مدیریت بازرگانی
  • حقوق
  • زبان و ادبیات انگلیسی
  • حسابداری

کارشناسی ارشد

دکترا

معرفی پردیس مهریز

به ‌منظور گسترش آموزش عالی و با هدف پاسخگویی به تقاضای داوطلبان و با توجه به توانمندی و تنوع رشته‏‌های موجود در دانشگاه یزد، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد پردیس دانشگاه یزد در محل مهریز، بغدادآباد، خیابان دهم فروردین در چارچوب شیوه‏‌نامه تاسیس پردیس‌های دانشگاهی و دستورالعمل اجرایی آن موافقت قطعی به عمل آورد.
معرفی پردیس مهریز

دفاعیه‌های پردیس[ بایگانی ]

در حال حاضر هیچ مطلبی موجود نیست!

اطلاعیه‌های پردیس[ بایگانی ]

در حال حاضر هیچ مطلبی موجود نیست!

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}