معرفی دانشکده معدن و متالورژی

 

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد هر سال میزبان اراده‌های بزرگی است که در عرصه فعالیت‌های بشری، معدن و متالورژی را پیشه خود ساخته‌اند. این دانشکده در سال 1370 تاسیس و شروع به‌کار کرده است. این دانشکده در گرایش‌های مختلف آموزشی فعالیت می‌کند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده:

گروه استاد دانشیار استادیار مربی
استخراج -  3 4 1
اکتشاف - 2 3 -
متالورژی - 1 3 1
جمع 6 10

2

 

رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان:

گروه   گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
آموزشی آموزشی-پژوهشی
مهندسی متالورژی  متالورژی صنعتی 208 8 33 - 249
مهندسی معدن
  
 مهندسی معدن 56  -  - - 56
اکتشاف معدن 125 7 36 7 175
استخراج معدن مکانیک سنگ - 15 25 - 40
فراوری معدنی - 15  26 1 41
استخراج معدن 137 -  - 5 142
جمع    526 45  120 13  713