معرفی دانشکده منابع طبیعی

 

 دانشكده منابع طبيعي و كويرشناسي دانشگاه يزد در سال 1367 تشكيل گرديده و در طول اين مدت رشد بسيار خوبي از نظر فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، تعداد رشته‌ها و مقاطع تحصيلي داشته است. اين دانشكده داراي بيش از 30 عضو هيئت‌علمي (تمام‌وقت و مدعو) بوده و در برگيرنده 5 گروه است. دانشكده منابع طبيعي و كويرشناسي دانشگاه يزد يكي از موفق‌ترين دانشكده‌هاي منابع طبيعي كشور به‌شمار مي‌رود كه تمركز فعاليت‌هاي علمي آن گروه عمدتاً روي مناطق خشك و نيمه خشك است.

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده: 

گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
مرتع و آبخیزداری 1 2 4 - 7
محیط زیست - 3 5 - 8
مدیریت مناطق خشک و بیابانی - - 5 - 5
علوم خاک - 1 4 - 5
جنگلداری - - 5 - 5
جمع - 5 21

-

26

 

رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان:

گروه گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
 مرتع و آبخیزداری مرتع و آبخیزداری 178 58 17  
مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت مناطق خشک و بیابانی 161 53  -  
محیط زیست محیط زیست  175 56  -  
کشاورزی  علوم خاک 88 9  -  
 جمع