مندگاری کاظم

کاظم مندگاری

استادیار دانشکده هنر و معماری

گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۶ ۱۳۸۳ دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران معماری
کارشناسی ارشد ۱۳۶۳ ۱۳۷۲ دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران معماری

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده هنر و معماری
۱۳۹۲تاکنوندانشگاه یزدمعاون فرهنگی و اجتماعی
۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه یزدمدیر گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری
۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه یزدریاست دانشکده هنر و معماری
۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
۱۳۷۹۱۳۸۱استانداری یزدمعاون هماهنگی امور عمرانی
۱۳۷۶۱۳۷۶سازمان میراث فرهنگی کشورمدیر کل دفتر فنی
۱۳۷۳۱۳۷۶اداره میراث فرهنگی استان یزدمدیریت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیری در مباحث نظری معماری
نظریه‌های مکان‌یابی
طراحی معماری ۲
مقدمات طراحی معماری ۲
روستا ۱ و ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
حفاظت بافت و بناهای تاریخی
تئوری‌های مکان و کاربرد آن در طراحی معماری
معماری بومی

اطلاعات تماس

mondegari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mondegari
- دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}