فرم‌های آموزشی

فرم درخواست افزایش سنوات ورودی ۹۳ مقطع کارشناسی
فرم درخواست افزایش سنوات ورودی‌های ۹۱و ۹۲ مقطع کارشناسی
چک‌لیست ارسال مدارک لازم جهت فارغ‌التحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد/ دکتری
چک‌لیست ارسال مدارک لازم جهت فارغ‌التحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی
چک‌لیست ارسال مدارک لازم جهت فارغ‌التحصیلی دانشجوی کارشناسی در مقطع کاردانی
فرم درخواست انصراف از تحصیل
فرم درخواست فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی
فرم اخذ درس معرفی به استاد
فرم تقاضای تغییر رشته داخلی
فرم معادل نمودن دروس سرفصل
فرم تطبیق دروس دانشجویان آزمون سراسری
فرم تطبیق دروس دانشجویان انتقال توام با تغییر رشته
فرم تطبیق دروس دانشجویان مهمان و انتقال
فرم مجوز اخذ درس آشنایی با دفاع مقدس
فرم معرفی دانشجویان فارغ‌التحصیل و دارای شرایط خاص
فرم استعلام کد
فرم موجه نمودن غیبت

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}