معرفی امور آموزشی

معرفی امور آموزشی

از ادارات تابعه حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و یکی از مراکز حساس و بسیار مهم دانشگاه است که با دارا بودن اداره دانش‌آموختگان و مشمولین و اداره خدمات آموزشی عهده‌دار انجام تمامی امور آموزشی دانشجویان کارشناسی و امور مربوط به پذیرش و فراغت از تحصیل کارشناسی‌ارشد و همچنین دکتری می‌باشد.

از جمله وظایف مدیریت امور آموزشی

 • نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه‌های شورای آموزشی دانشگاه
 • ابلاغیه‌های کمیسیون موارد خاص
 • برنامه‌ریزی جهت ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری، اخذ معافیت تحصیلی
 • درخواست تائیدیه مدارک
 • ارائه امور مربوط به انتخاب واحد
 • نظارت بر برگزاری امتحانات، کنترل
 • نظارت و ثبت نمرات اعلام شده در کارنامه دانشجویان
 • بررسی درخواست‌های مرخصی تحصیلی، حذف ترم و انصراف دانشجویان
 • هماهنگی و اقدام برای تهیه دستورالعمل ترم تابستانی و تقویم آن بر‌اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسی و طرح وضعیت پرونده‌های تحصیلی دانشجویان در جلسات شورای موارد خاص دانشگاه
 • امور مربوط به نقل و انتقالات متقاضیان
 • آماده‌سازی پرونده‌های فارغ‌التحصیلی
 • اعلام اتمام معافیت تحصیلی مشمولان فارغ‌التحصیل، اخراجی و یا انصرافی به حوزه نظام وظیفه
 • صدور گواهی موقت واجدین شرایط
 • امور مربوط به آموزش رایگان و صدور دانش‌نامه
 • پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداری
 • ارائه گزارش‌های آماری و تدوین گزارش عملکرد سالانه از فعالیت‌های آموزشی دانشگاه
 • نظارت بر تعریف درس جدید و تخصیص کد در سیستم آموزشی
 • صدور بخش‌نامه‌های داخلی برای تسریع و هماهنگی در روند امور آموزشی دانشجویان بر عهده مدیر امور آموزشی می‌باشد.

تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مختلف آموزشی با کمک معاونین آموزشی دانشکده‌ها، نظارت بر حسن اجرای آن پس از تصویب و تدوین، پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه‌های آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب محوله با همکاری کارمندان ادارت ذیربط و بازنگری برنامه‌های آموزشی با همکاری واحدهای ذی‌ربط در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و اجرای دستورات ارجاع شده از سوی رییس و معاون آموزشی دانشگاه از مهم‌ترین وظایف مدیر امور آموزشی دانشگاه یزد می‌باشد. لازم به ذکر است کلیه مکاتبات آموزشی دانشجویان و دانشکده‌ها با داخل و خارج از دانشگاه (ثبت نامه‌های وارده و ارجاع به واحدهای مربوطه و ثبت نامه‌های خروجی و ارسال آن‌ها) به عهده واحد دبیرخانه و بایگانی کلیه پرونده‌های آموزشی دانشجویان و ضبط و نگهداری مکاتبات در پرونده‌های کلیه مقاطع تحصیلی اعم از جاری و فارغ‌التحصیلی در واحد بایگانی این مدیریت انجام می‌گیرد.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}