قوانین و آئین‌نامه‌ها

شرایط صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات
روند صدور گواهی‌نامه پایان تحصیلات
شرایط اخذ گواهی‌نامه موقت پایان تحصیلات
توضیحات ضروری قبل از درخواست پست از طریق پیشخوان
فیلم راهنمای تصویری پیش‌خوان پست مدارک
راهنمای تصویری درخواست پست مدرک از طریق پیشخوان
مدارک مورد نیاز برای صدور دانش‌نامه و ریز نمرات رسمی
جدول نحوه محاسبه آموزش رایگان
مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی‌نامه موقت المثنی
مدارک مورد نیاز جهت صدور دانش‌نامه المثنی

تذکر:

  • در کلیه موارد درخواست، لازم است دانش‌آموختگان جهت برقراری ارتباطی بهتر و آسانتر به همراه مدارک خود شماره تلفنی که جوابگو هستند را به همراه مدارک به این اداره ارسال کنند.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}