پیرمحمد‌زاده مژگان
مژگان پیرمحمد‌زاده کارشناس اداره دانش‌آموختگان
m.pirmohamadzade [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان شهید احمدی روشن -
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۳
-
حشمتیان مریم
مریم حشمتیان کارشناس اداره دانش‌آموختگان (مدرک و دانش‌نامه)
m.heshmatian [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان شهید احمدی روشن -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۵۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۸
خنیاگر اعظم
اعظم خنیاگر رییس اداره دانش‌آموختگان
a.khonyagar [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان شهید احمدی روشن -
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۳
-
وفایی‌نسب منیره
منیره وفایی‌نسب کارشناس اداره دانش‌آموختگان
m.vafayinasab [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان شهید احمدی روشن -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۵۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}