اطلاعیه قطعی سیستم گلستان
 اطلاعیه برگزاری دوره تابستان سال تحصیلی ۹۷-۹۶
 اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک نیمسال دوم  سال تحصیلی ۹۷-۹۶
 اطلاعیه تغییر محل کلاس های آموزشی روز چهارشنبه عصر(ساختمان های توحید، نبوت،معاد، عدل،و امامت)
 اطلاعیه نقل و انتقالات سال تحصیلی ۹۸-۹۷
 اطلاعیه ثبت نام نیمه متمرکز نیمسال دوم ۹۶
 اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی ۹۶
 اطلاعیه ثبت نام اصلی (انتخاب واحد) نیمسال دوم ۹۷-۹۶

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}