قوانین و آیین‌نامه‌ها

شیوه‌نامه اجرایی استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت برای اعزام دانشجویان دکترا
آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره دکتری تخصصی
شرایط لازم مربوط به عضو هیئت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری
آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته
ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد به عنوان استاد راهنما
مقررات مربوط به شرکت استادان راهنما، مشاور و داور به صورت ویدئو کنفرانس و مکاتبه‌ای
راهنمای آموزشی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و بعد از آن
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان كارشناسی‌ارشد ورودی ۹۳ و قبل از آن
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دكتری ورودی ۹۴ و قبل از آن
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دكتری ورودی ۹۵ و بعد از آن

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}