قوانین نگارش پایان‌نامه

به منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان با نحوه نگارش و چگونگی تدوین و تنظیم مطالب یک تحقیق علمی و به‌ منظور هماهنگی در نحوه نگارش و تنظیم پایان‌نامه‌ها، ضروری است دانشجویان نکاتی را رعایت فرمایند که این نکات از طریق فایل زیر قابل دستیابی می‌باشد.

دستورالعمل نگارش پايان‌نامه‌/ رساله
قالب زیپرشن برای پایان‌نامه‌های دانشگاه یزد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}