معرفی مرکز استعدادهای درخشان

معرفی مرکز استعدادهای درخشان

چشم‌انداز بیست ساله کشور افق جدیدی را بر این کشور پهناور گشوده است. این افق جدید لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد در عرصه فعالیت‌های متنوع را در دنیای متحول و شتابان امروز بیش از پیش مطرح می‌کند. یکی از اهداف چشم‌انداز بیست ساله کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد در این رهگذر سعی دارد در حد توان شرایط و تمهیدات مناسبی برای مخاطبین خود فراهم نماید. این مخاطبین عبارتند از افرادی که توانسته‌اند با سعی و کوشش فراوان و استفاده بهتر از منابع و فرصت‌های خدادادی در یک گرایش و رشته مشخص از بین جامعه آماری محدود مراتب و درجات بهتری را نسبت به سایرین کسب نمایند. شاید واژه‌ای چون استعدادهای درخشان برای این مرکز و مخاطبانش واژه‌ای کاملا بامسما نباشد. چه اینکه استعداد نعمتی خدادادی است و دلیلی برای خاص بودن تلقی نمی‌شود؛ اما سعی و کوشش توأم با امید و استفاده از فرصت‌ها نعمتی از نعمت‌های خداوند است که شاید برخی بیشتر قدر آن می‌دانند و بنابراین در مرتبه خاص تر از دیگران قرار می‌گیرند. از طرف دیگر ما بر این عقیده هستیم که تمهیدات و شرایط ایجاد شده در این مرکز زمینه‌ای است برای گشایش امور مخاطبین این مرکز و سعی و تلاش بهتر و خدمت گرانقدرتر به مخلوقات خداوند. لذا نگاه ما به «مرکز استعدادهای درخشان» و «انجام وظیفه» ما در این مرکز از حیث مبنا و غایت کار نگاهی است بسیار متعالی. «تلاش در کمک به بهترین‌ها برای اینکه آنان بتوانند بهترین کمک‌ها را در آینده به دیگران ارائه دهند» مطمئنا فرهنگ اصیل و «اسلامی و ایرانی» ما شایستگی‌اش بیش از این‌ها است. به امید روزی که بهترین موجود هستی - همان که بنده‌ترین بنده خداست - لبخند رضایت بر کوشش‌های ناچیز ما هدیه دهد.

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز
پذیرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد در دوره دکتری (نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶) در دانشگاه یزد
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه‌های کشور در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزد در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶
پژوهانه
آیین‌نامه پژوهانه دانشجویان کارشناسی استعدادهای درخشان دانشگاه یزد
آیین‌نامه پژوهانه دانشجویان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}