قوانین و آیین‌نامه‌ها

فصل اول: اسناد بالادستی
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
سند راهبردی کشور در امور نخبگان
نقشه جامع علمی کشور
فتح‌الفتوح: بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدارهای سالانه با نخبگان از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱
فصل دوم: آیین‌نامه‌ها
آئین‌نامه توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد
آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد از سال ۹۵ -۹۴
آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از سال ۹۵ -۹۴
ابلاغیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری تخصصی از سال ۹۵ -۹۴
اصلاحیه آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری
اصلاحیه نحوه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد
فصل سوم: دستورالعمل‌ها
شیوه‌نامه اجرایی تحصیل هم‌زمان دانشجویان استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع كارشناسی
دستورالعمل تشخیص اعتبار جشنواره‌ها و مسابقه‌های علمی- بین‌المللی
فصل چهارم: شیوه‌نامه‌ها
طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم
آیین‌نامه طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم
آیین‌نامه اﻋﻄﺎی ﺟﺎﯾﺰه‌ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد
آیین‌نامه جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
ویژگی‌های جایزه‌های تحصیلی دوره دکتری تخصصی
ویژگی‌های جایزه‌های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
ویژگی‌های جایزه‌های تحصیلی دوره کارشناسی
فصل پنجم: پژوهانه
آیین‌نامه پژوهانه دانشجویان کارشناسی استعدادهای درخشان دانشگاه یزد
آیین‌نامه پژوهانه دانشجویان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}