قوانین و آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌های آموزش‌های آزاد دانشگاه یزد
نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
دستورالعمل شهریه سال ۹۶
دستورالعمل شهریه سال ۹۵
جدول شهریه مقاطع مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۷- ۹۶
جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۶ -۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}