برید لقمانی قاسم

قاسم برید لقمانی

استاد دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۶ ۱۳۸۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان ریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان ریاضی کاربردی
کارشناسی ۱۳۷۰ ۱۳۷۴ دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۲تاکنوندانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۱۳۹۲۱۳۹۵دانشگاه یزددبیر هیئت ممیزه
۱۳۹۰۱۳۹۲دانشگاه یزدرییس دانشکده ریاضی
۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده ریاضی
۱۳۸۶۱۳۸۶دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم
۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه یزدمدیر گروه علوم کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی در معادلات دیفرانسیل معمولی
مباحثی در آنالیز عددی
روش‌های عددی در جبرخطی
آنالیز عددی پیشرفته
مبانی آنالیز عددی
حل عددی معادلات دیفرانسیل
محاسبات عددی
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی ۱، ۲
تقریب عددی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
حل عددی معادلات انتگرال
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
حل عددی معادلات تصادفی
حل عددی معادلات کسری

اطلاعات تماس

loghmani [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/loghmani
https://pws.yazd.ac.ir/loghmani ساختمان مرکزی، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}