مروتی شریف‌آبادی علی

علی مروتی شریف‌آبادی

دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

بخش مدیریت صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۹ دانشگاه تهران تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد ۱۳۸۲ ۱۳۸۴ دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات
کارشناسی ۱۳۷۸ ۱۳۸۲ دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمعاون اداری و مالی
۱۳۹۲۱۳۹۶دانشگاه یزدرییس کمیته انضباطی بدوی و دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان
۱۳۹۲۱۳۹۶دانشگاه یزدمعاون دانشجویی
۱۳۹۱۱۳۹۲دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده‌ اقتصاد، مدیریت و حسابداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار و کاربرد آن در مدیریت (کارشناسی)
کنترل پروژه (کارشناسی)
مدیریت کارخانه (کارشناسی)
مدیریت تولید (کارشناسی)
طرح‌ریزی نگهداری و تعمیرات (کارشناسی)
پژوهش عملیاتی ۱، ۲، ۳ (کارشناسی)
مدیریت استراتژیک صنعتی (کارشناسی ارشد)
پژوهش عملیاتی ۱، ۲، ۳ (کارشناسی)
مدیریت استراتژیک صنعتی (کارشناسی ارشد)
پژوهش عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)
مدیریت سازمان‌های پیچیده (کارشناسی ارشد)
مدیریت تولید پیشرفته (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی غیرخطی (کارشناسی ارشد)
روش‌شناسی تحقیق در مدیریت (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پویایی سیستم
تصمیم‌گیری چندمعیاره
شبکه‌های عصبی مصنوعی
برنامه‌ریزی ریاضی

اطلاعات تماس

alimorovati [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/morovati
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۴۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}