معرفی امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

معرفی امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

پیشرفت سریع علوم و تكنولوژی كامپیوتر در جهان كنونی اثرات خاصی در امور و مسائل گوناگون جوامع بشری داشته و استفاده از آن پیشرفت سایر علوم را سرعت زیادی بخشیده است. افزایش روز‌افزون مسائل، پیچیده‌تر شدن آن‌ها، احتیاج به حل مسائل در زمان كوتاه و بهره‌برداری از حداكثر امكانات، نیاز به داشتن مراكز كامپیوتری با تجهیزات پیشرفته و افراد متخصص دارد تا بتوان جواب‌گوی احتیاجات بود. در همین راستا مركز اطلاع‌رسانی و خدمات رایانه‌ای در دانشگاه یزد از سال ۱۳۶۹ تأسیس گردید.

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}